15 czerwca 2022

Czy prawnik może zagwarantować wygranie sprawy?

Czy prawnik może zagwarantować wygranie sprawy?

W wielu przypadkach adwokaci mogą zagwarantować wygranie sprawy. Pojęcia "wygrana" i "gwarancja" mogą być różnie interpretowane i stosowane w różnych sytuacjach. Na przykład niepewna sytuacja finansowa powoda może zwiększyć potrzebę szybkiego zawarcia ugody, podczas gdy sytuacja finansowa pozwanego może zwiększyć ryzyko oczekiwania na duży werdykt ławy przysięgłych. Inne czynniki wpływające na prawdopodobieństwo korzystnego rozstrzygnięcia obejmują postrzeganą siłę roszczenia lub interesy wierzycieli.

Powiązane wpisy