15 czerwca 2022

Co to jest odszkodowanie?

 

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie to kwota pieniężna przyznana w celu zrekompensowania powodowi jego rzeczywistej straty. Odszkodowania mogą być przyznawane w trzech formach: wyrównawczej, zwiększonej i przykładnej. Restytucja in integrum wymaga, aby odszkodowanie było proporcjonalne do straty poniesionej przez powoda. Dlatego osoba ubiegająca się o odszkodowanie nie powinna starać się o podwójne odszkodowanie. Jeśli jednak odszkodowanie nie zostanie przyznane, może to doprowadzić do przedłużenia postępowania sądowego.

Powiązane wpisy