15 czerwca 2022

Jak nabyć nieruchomość przez zasiedzenie?

Jak nabyć nieruchomość przez zasiedzenie?

Istnieje wiele różnych sposobów na udowodnienie, że ktoś zajął Twoją nieruchomość, ale jednym z najskuteczniejszych jest dochodzenie słusznego odszkodowania. Sprawiedliwe odszkodowanie to kwota pieniędzy, którą rząd zgadza się zapłacić, jeśli uda się udowodnić, że faktycznie jest się właścicielem nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że uzurpacja musi być dokonana bez użycia przemocy. W przeciwnym razie grozi kara grzywny od trzech do sześciu miesięcy, w zależności od skali uzurpacji.

Lichwiarzem może być spekulant, który uzurpuje sobie prawo własności. Może on wynająć tę nieruchomość, sprzedać ją z zyskiem lub nawet oddać za darmo. Możliwe jest również, że lichwiarz przekaże swoją własność komuś innemu, kto może z niej korzystać i ją zniszczyć. W takiej sytuacji lichwiarz staje się odpowiedzialny za mienie i zyski z niego uzyskane. Jeśli pierwotny uzurpator nie wiedział o uzurpacji, staje się odpowiedzialny za straty majątkowe.

W niektórych stanach możesz również podjąć kroki prawne przeciwko lokatorowi, jeśli odmówisz mu usunięcia go z nieruchomości. Działania te mogą być podjęte przeciwko tobie w sądzie karnym. Chociaż uzurpacja jest uważana za drobne przestępstwo, nadal możesz uzyskać termin rozprawy sądowej. Jeśli chcesz eksmitować lokatora, powinieneś jak najszybciej podjąć kroki prawne. Kara za takie przestępstwa waha się od grzywny do sześciu miesięcy więzienia.

Przywłaszczanie nieruchomości nie jest przestępstwem powszechnym, ale staje się coraz bardziej rozpowszechnione. Według danych Biura Prokuratury Podstawowej w Tetowie, w wyniku tego procederu na gruntach państwowych powstało 80 budynków. Grupa o nazwie Ratujmy Popową Sapkę wystosowała pismo do władz miasta Tetowa i innych instytucji państwowych z prośbą o podjęcie działań przeciwko nielegalnej budowie i masowemu zawłaszczaniu gruntów państwowych.

Powiązane wpisy