Kancelaria, Adwokaci, Porady Prawne Tarnów

Adwokat, Kancelaria, Porady Prawne Tarnów Oferta obejmuje obsługę prawną osób fizycznych oraz osób prawnych, a w szczególności doradztwo i reprezentowanie w sprawach:

  • - cywilnych (m.in. w sprawach o zapłatę, odszkodowanie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, stwierdzenie nabycia i dział spadku)
  • - rodzinnych (m.in. rozwód, alimenty, podział majątku wspólnego, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem)
  • - karnych (obrona oskarżonych, reprezentowanie pokrzywdzonych, sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary oraz wniosków o udzielenie przerwy w wykonaniu kary)
  • - pracowniczych (sporządzanie oraz opiniowanie regulaminów, umów, reprezentowanie w sprawach dotyczących roszczeń ze stosunku pracy)
  • - gospodarczych ( m.in. stała oraz bieżąca obsługa przedsiębiorców, sporządzanie opinii prawnych, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firmy, reprezentowanie w postępowaniu przed sądem)
  • - administracyjnych (m.in. sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego, reprezentowanie w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi).